Home / PHO DONG VILLAGE

PHO DONG VILLAGE

Gía bán các căn hộ Phố Đông Village

Khu đô thị Phố Đông Village  được xây dựng theo tiến trình mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh về phía Đông, nhằm hình thành nên một thành phố mới, giàu sức bật, năng động và có đầy đủ các chức năng về tài chính, thương mại, dịch vụ, cư trú, …

Read More »